نخستین نیوزوایر بین المللی ایران

مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مجید کثیری فر
  • شناسه مجوز: 75223
  • نوع رسانه: پایگاه خبری
  • شماره ثبت: 94/9587
  • نام مجوز: اخبار رسمی
با ما در ارتباط باشید
موارد ستاره‌دار الزامی هستند.