از بزرگترین دغدغه‌های استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ، دریافت و ارائه فاکتور رسمی است که متاسفانه اکثر رسانه‌ها، از ارائه آن خودداری کرده یا پروسه ارسال این سند را خیلی سخت می‌کنند. اخبار رسمی با ارائه سریع و آسان این سند، کار تلوبیون را بسیار راحت کرد و از دغدغه‌های مالی ما کاست.